استودیو عکاسی زاویه
مدیریت: وحید آدم بیک
استودیو عکاسی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - بازار شام طبقه زیرین