اغذیه -رستوران -سفره خانه
روزگار قدیم
مدیریت: عباسی
تهیه غذا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - م مهران - جنب بانک تجارت