اغذیه -رستوران -سفره خانه
آیدا
مدیریت: سیدرضا هاشمی
ساندویج
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه، بعد از میدان مهران، چهارراه نیک نژاد