بیمه
کارگزاری رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیر: حلاج
ارائه خدمات بیمه ای از کلیه شرکت ها
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
مطهری جنب آموزش و پرورش برج پارسیان طبقه 4