آژانس باربری-پیک موتوری
اتومبیل کرایه عقاب
مدیریت:
آژانس - کرایه اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه میدان مهران پلاک: 248