لوازم التحریر و ملزومات اداری
شایان
مدیریت: هدایت جعفری
لوازم التحریر
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - بلوار شریعتی - ابتدای حافظ جنوبی