اغذیه -رستوران -سفره خانه
جگرسرا و کبابی کاج
مدیریت: ابوالفضل ضیایی
جگرکی - کبابی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - انتهای 45 متری کاج - جنب طباخی نمونه پلاک: 8