سیسمونی
ساج
مدیر: عرفان میرآقایی
سیسمونی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مصباح - انتهای خ مصباح - نبش ک کیانپور