فرش ماشینی و موکت
محمدی
مدیریت: ابوالفضل محمدی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خ برغان - مقابل خ عباسی