فرش ماشینی و موکت
محمدی
مدیر: ابوالفضل محمدی
فرش
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خ برغان - مقابل خ عباسی