سیستم برودتی و گرمایشی
صنایع سرد و گرم تک
مدیریت: مجتبی شیرازی
تجهیزات آشپزخانه صنعتی 
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج ، خیابان بهشتی ، خیابان آبان ، کوچه اول ، پلاک: 26