مدیر:
محمد اصلانی
شماره تماس:
فکس:
32250204
شماره همراه:
شهر:
کرج
آدرس:
کرج، بلوار هفت تیر، بین چهارراه کارخانه قند و چهارراه هفت تیر، نبش زجاجی کهن پلاک: 15
مسکن رفاه
مسکن رفاه
مسکن رفاه
مسکن رفاه
مسکن رفاه
مسکن رفاه
مسکن رفاه
مسکن رفاه