کاشی سرامیک - چینی آلات بهداشتی
مقدم
مدیریت: سیدرضا مقدم
کاشی و سرامیک
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
کلاک پایین - جنب نمایندگی سایپا