نانوایی سنتی و فانتزی
جوان
مدیریت: داود خوزان
نان فانتزی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
طالقانی جنوبی - روبروی بانک سرمایه