شرکتهای خصوصی و دولتی
شرکت فنی و مهندسی ناجیان سیستم
مدیریت: مهدی خزاعی اصل
افزایش کنترل و بهره وری در حوزه صنعت -بهره گیری از سیستم های امنیتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
چ طالقانی - برج طالقانی طبقه 10 - واحد 502