بیمه
بیمه دانا
مدیر: وحید عطاءالهی
نمایندگی بیمه دانا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مصباح - روبروی مصلی - نبش خ کیانپور