نقره جات-زیور آلات
علی
مدیریت: علی هلالی
نقره و تیناتیوم