فرش ماشینی و موکت
آریانا
مدیر: علی حکیمی
فرش
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بهشتی - بین چ طالقانی و م شهدا