درمانگاه( کلینیک)
آرام
مدیریت: دکتر باغبان
مرکز مشاوره روان شناسی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بهشتی - بین م شهدا و چ طالقانی - برج ارم طبقه اول