تجهیزات صنعتی آشپزخانه
فروشگاه ایلیا
مدیریت: سیدمحسن طباطبایی
تجهیزات آشپزخانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
طالقانی جنوبی، بین 12 و 16 متری انقلاب