کالا و تجهیزات دندانپزشکی
کالای دندانپزشکی فربد
مدیر: فرهاد حاجی حسینی
کالای دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ طالقانی - کوی یادگاری پلاک: 27