کافی شاپ
ماهور
مدیریت: سامان نجاتی
کافی شاپ
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بالاتر از چ طالقانی کوچه میرزایی