کافی شاپ-تریا(مراکز-ملزومات)
ماهور
مدیریت: سامان نجاتی
کافی شاپ
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بالاتر از چ طالقانی - کوچه شهید علی میرزایی