الکتریکی (لوازم و خدمات)
خراسانی
مدیریت: منصور خراسانی
الکتریکی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان شهدا، خ بهار
مرکز فروش انواع لوازم برقی مرکز فروش و تعمیرات تخصصی آیفون تصویری درکرج