ابزارآلات (ساختمانی-یراق)
سیلور
مدیر: مسعود اردبیلی
ابزار آلات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
طالقانی جنوبی - روبروی بانک ملی