پلاستیک -نایلون- ظروف یکبار مصرف و پلاسکو
فروشگاه مرکزی
مدیریت: بهزاد رمضانی
ظروف یکبار مصرف و انواع نایلکس
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان شهدا - خ مظاهری