گالری موبایل میثم
مدیریت: میثم خیرخواه
موبایل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان شهدا خ مظاهری بعد از بانک رفاه