فرش ماشینی و موکت
گالری فرش سروش
مدیریت: محمدزمان راشدی
گالری فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
آزادگان، خ برغان، مقابل خ جباری پلاک: 766