کافی شاپ-تریا(مراکز-ملزومات)
آزادگان
مدیریت: جمال یکه زارع
فالوده بستنی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
م آزادگان - اول برغات - نبش بخشداری