لوازم خانگی(خدمات)
پارس لوکس
مدیر: مرتضی طالبی
تعمیر لوازم برقی خانگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان شهدا - خ مظاهری - نبش پاساژ احمدی