رواق
مدیریت: هادی بیانی
لوازم التحریر
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خ بهار - ساختمان فرهنگیان پلاک: 1