تابلو سازی
تابلوسازی مرکزی
مدیر: علی شیش پری
تابلوسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ مظاهری - روبروی بانک رسالت