تابلوسازی مرکزی
مدیریت: علی شیش پری
تابلوسازی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ مظاهری - روبروی بانک رسالت