ماشین های اداری ( فروش و خدمات )
نیک پندار
مدیریت: مجید بلندی
ماشین اداری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م کرج - ابتدای خ شهید بهشتی پاساژ سادات طبقه 2