صوتی و تصویری(خدمات)
سیمای نادر
مدیریت: نادر حاجیلو
لوازم صوتی و تصویری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
ج دانشکده - پاساژ دانشکده طبقه همکف پلاک: 22