صوتی و تصویری(خدمات)
اکو کرج
مدیریت: علی احمدی
دستگاه صوتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م کرج - خ دانشکده پاساژ دانشکده طبقه مثبت دو - واحد 61