آژانس مشاورین مسکن
علوی
مدیریت: یاشار علوی
املاک
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ صمباح - بلوار امام زاده حسن - بعد از خ مصباح - جنب آموزشگاه بهار