لوازم خانگی(خدمات)
خدمات فنی پارس
مدیر: محسن علیخانی
تعمیر لوازم خانگی برقی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ شهربانی پلاک: 81