گالری پرده نوشا
گالری پرده نوشا
مدیر: جهانبخش اکبری
پرده سرا
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
آزادگان، خ برغان، بعداز چهارراه گل آرا