لوازم خانگی(خدمات)
آبان مرکزی
مدیر: حسن غفاری
تعمیر لوازم برقی خانگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ آبان پلاک: 20