فرش ماشینی و موکت
مهدیزاده
مدیریت: پروین سازور
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ ادهم پاساژ محسنی