لوازم خانگی(خدمات)
تعمیرات لوازم خانگی بهنام
مدیر: مهران بهنام
تعمیر لوازم برقی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ آبان - خ هدایت