سیسمونی
نی نی کوچولو
مدیر: حمید نوروزی
سیسمونی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
آزادگان پاساژ رضا طبقه همکف پلاک: 39