شیشه و آیینه
فروشگاه ابوئی
مدیریت: محمدرضا غلامی ابویی
شیشه و آئینه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار طالقانی جنوبی، خ بعثت پلاک: 158