داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)
جمالیان
مدیر: محمدرضا جمالیان
گیاهان دارویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده سحن - بین مصلی و مصباح