لوازم خانگی(خدمات)
تعمیرگاه تلویزیون خدایی
مدیر: مسعود خدایی
تعمیرات تلویزیون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خ برغان - تقاطع شهربانی - خ حاتمی پلاک: 115