پرده سرا
گالری پرده آکار
مدیر: داریوش شکوریان
پرده فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
آزادگان - خ برغان - بعد از چ گل آرا