سیسمونی
بی بی پارک
مدیر: مجید غفاری
سیسمونی
شماره تماس:
شماره همراه:
0
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان شاه عباسی، روبروی خ امیری، جنب درمانگاه شرکت نفت