شیشه و آیینه
واریان
مدیریت: عزیز افخمی
شیشه و آئینه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ آبان پلاک: 78