آژانس-باربری-پیک موتوری حمل ونقل
سپهر
مدیر: رضا شاکری
موسسه اتومبیل کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بلوار طالقانی شمالی - خ بهار پلاک: 85