آژانس-باربری-پیک موتوری حمل و نقل
سپهر
مدیریت: رضا شاکری
موسسه اتومبیل کرایه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بلوار طالقانی شمالی - خ بهار پلاک: 85