نانوایی سنتی و فانتزی
مقدم
مدیریت: یوسف توکلی
نان فانتزی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
م شهدا - خ بهار - روبروی برج سبز