سراجی
مهدی
مدیریت: طاهر آقاپور
انواع کیف مدرسه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
م شاه عباسی - اول بلوار امام زاده حسن پلاک: 767